Klarspråkskollen AB

Det är vi som jobbar på Klarspråkskollen

Ingetora Gumbel är examinerad språkkonsult i svenska och har stor erfarenhet av att skriva och redigera texter som riktar sig till en bred allmänhet. Bland annat har hon arbetat som informatör och pressekreterare för en nationell organisation och som kvalitetsredaktör vid en myndighet. Ingetora är Klarspråkskollens stilistiknörd, med en särskild passion för precisa formuleringar. Hon vet vad tonen i en text betyder och bevakar noga att den anpassas på rätt sätt efter mottagaren.

ingetora@klarsprakskollen.se
0730–96 37 30


Petronella Törnevik är examinerad språkkonsult i svenska och har tagit fram skrivhandböcker och klarspråkskurser för både myndigheter och företag. Hon har också arbetat som kvalitetsredaktör vid en myndighet och som språkresurs vid ett universitet. Petronella är Klarspråkskollens strukturfanatiker och reder gärna ut de allra rörigaste texterna. Hon har dessutom ett öga för detaljer och tycker att utseendet hos en text är minst lika viktigt som innehållet.

petronella@klarsprakskollen.se
070–324 86 86