Klarspråkskollen AB

Vi är experter på effektiva och trovärdiga texter.

Språkgranskning och korrektur

Har du en text som behöver snyggas till innan den går i tryck eller läggs ut på webben? Kanske innehåller den språkliga missar och otydliga konstruktioner som läsaren kan haka upp sig på. Vi kan se till att språket blir korrekt och begripligt, och att texten får ett behagligt flyt.

Textanalys och bearbetning

Ska en informationstext byta målgrupp? Har du en faktatext eller en juridisk text som behöver bli begriplig för kunderna? Vi kan redigera texten så att den får en läsvänlig struktur och ett språk som alla förstår. Vi gör också en djupare analys av texten och bearbetar den så att den fyller sitt syfte på bästa sätt.

Skribenttjänster och textproduktion

Ska du omvandla trista siffror till något spännande och aptitligt? Har du en idé om vad du vill säga, men inte på vilket sätt? Planerar du att omarbeta dina webbtexter så att de blir mer effektiva och tydliga? Vi hjälper dig att ta fram en helt ny text som förmedlar det du vill säga på ett tilltalande sätt för mottagaren, både innehållsmässigt och språkligt.

Utbildning och skribenthandledning

Behöver dina anställda bli bättre skribenter? Ni kanske saknar gemensamma riktlinjer i skrivandet? Genom både samlade utbildningar och enskilda handledningstillfällen kan vi inspirera och coacha skribenter. Vi kan också ta fram interna malltexter, språkliga riktlinjer och skrivhandledningar för just er organisation.

Klarspråk på arbetsplatsen

Vill ni att klarspråk ska genomsyra hela er organisation och allt ni skriver? Då kan vi inleda ett klarspråksprojekt på er arbetsplats. Vi analyserar ert skrivande och era texter, kommer med förslag på åtgärder och kan även vara med och se till att de blir verklighet. Vi skräddarsyr helt enkelt projektet efter just era önskemål och specifika behov.

>> Ladda ner vårt produktblad här (pdf).

En ny skola

Vi har i flera år arbetat som kvalitets-redaktörer åt Skolverket för att se till att de nya kursplanerna och ämnes-planerna blir tydligt formulerade och språkligt konsekventa. Läs mer »


Från rapport till broschyr

Vi hjälpte Länsstyrelsen Gävleborg att ta fram intresseväckande och användbara texter om tillväxt-projektet Öppna Dörrar. Läs mer »


Klarspråk på webben

Vi var med och tog fram en mer tillgänglig och praktisk webbplats åt Linnéas Simskola. Läs mer »